Monthly Archives: august 2011

Tutvumine somaatiliste meetoditega

Toimus kehatervise, õpetamismeetodite ja somaatiliste praktikate alane kohtumine
Euroopa kohtus Nizzas somaatiliste meetodite ja praktikate õpitoas. Õpitoa „Dissolving Bodymind Borders“  korraldas kompanii Ariel de Villefranche-sur-Mer koostöös Nizza Humanitaarteaduskonnaga. Seda toetas Euroopa Haridusagentuuri Prantsusmaa haru Grundtvigi programm.
10-päevase intensiivse õpitoa jooksul juuli kahel esimesel nädalal uurisid 27 inimest 14 EL riigist erinevaid somaatilisi meetodeid ja praktikaid. Õpituba kaasas...
Read more
X