Monthly Archives: juuni 2014

Kontseptualismist populismini

"Uue tantsulavastuse esietendusega rõõmustas Fine5 Tantsuteater Tallinnast. Ühevaatuseline „..and Blue“ Tiina Olleski/Renee Nõmmiku ja tantsijate ühistöös on plastiline mõtisklus hirmu teemal. Lavastuse kunstiline lahendus eristus teistest festivalil näidatud lavastustest range, askeetliku lihtsusega, milles puudusid lavastuslikud efektid, tavapärane narratiivsus, melodramaatiline kollisioon. Emotsioonide...
Read more
X