Helen Reitsnik graduated from Tallinn University in 1997 with a degree in Choreography. And since then she has participated in Fine5 Dance Theater productions. In addition, Helen has collaborated with ZUGA Unified Dancers, Zick Dance Theater, Von Krahl Theater, and several freelance choreographers. She has danced with Yoshiko Chuma, Tommi Kitti, Sasa Pepelyaev, Cid Pearlman. Helen has taught dance and improvisation at Maret Oomer's Children Theatre.

In addition to dancing, Helen likes to hike and photograph nature.

Helen Reitsnik lõpetas Tallinna Ülikooli koreograafia eriala 1997. aastal. Ja alates sellest ajast on ta osalenud Fine5 Tantsuteatri lavastustes. Lisaks on Helen teinud koostööd ZUGA ühendatud tantsijad, Zick Tantsuteatriga, Von Krahli Teatriga ja mitmete vabakutseliste koreograafidega. Ta on tantsinud Yoshiko Chuma, Tommi Kitti, Sasa Pepeljajevi, Cid Pearlmani lavastustes. Helen on õpetanud loovtantsu ja improvisatsiooni ning teinud liikumist Maret Oomeri näiteringi laste etendustele.
Lisaks tantsule meeldib Helenile matkata ja loodust pildistada.

X