Renee Nõmmik is the creator and leader of Fine 5 Dance Theater and School. Since 1992 he has studied with a number of teachers, including ADF in the United States, P. Bausch workshop in Paris, etc. Renee is a Dance Composition Lecturer at Tallinn University. Since 2010 she is studying doctoral studies at the EAMT (Theater Art). Renee Nõmmik is a multiple winner of the Vitebsk International Contemporary Dance Competition (1992, 1993, 1996, 2000, 200, 2003) and the winner of the Pinerolo International Dance Competition (1997, Italy). As a dancer he has participated in more than ten international projects and has performed at more than 40 international festivals.

Renee Nõmmik on Fine 5 Tantsuteatri  ja -kooli looja ning eestvedaja. Alates 1992.a. on  ta õppinud mitmete õpetajate juures, sh. ADFil Ameerika Ühendriikides, P. Bauschi workshop’is Pariisis jm. Nõmmik on tantsukompositsiooni õppejõud Tallinna Ülikoolis, tema meistrikursused toimuvad nii Fine 5 Tantsuteatris kui ka rahvusvahelistel festivalidel väljaspool Eestit. Alates 2010 aastast õpib ta EMTA doktoriõppes (teatrikunst). Renee Nõmmik on mitmekordne Vitebski Rahvusvahelise Moderntantsu Konkursi laureaat (1992, 1993, 1996, 2000, 200, 2003) ning Pinerolo Rahvusvahelise Tantsukonkursi võitja (1997, Itaalia). Ta on tantsijana osalenud enam kui kümnes rahvusvahelises projektis, esinenud rohkem kui neljakümnel rahvusvahelisel festivalil.

X