Simo Kruusement graduated from Tallinn University with a BA in Choreography and has since 2005 participated as a dancer in all Fine 5 Dance Theater productions. In 2019 he entered the MA in Choreography at Tallinn University. Simo has also worked as a dance teacher both at school and in hobby-school and has experience in the entertainment world - he has participated in several major musicals and shows staged in Estonia (eg National Opera "Violinist on the Roof", "West Side Story", "Operetta King Kalman").

Simo's first dance teacher was his mother, as ballroom dance teacher in Haapsalu.

Simo Kruusement on lõpetanud Tallinna Ülikooli BA koreograafia erialala 2005 ning osalenud seejärel tantsijana kõigis Fine 5 Tantsuteatri lavastuses. 2019 astus ta Tallinna Ülikooli koreograafia MA-õppesse. Simo on olnud tegev ka tantsuõpetajana nii koolis kui ka huvitegevuses ning omab kogemust meelelahutusmaailmas - osalenud mitmetes suuremates muusikalides ja showdes, mis Eestis lavastatud (n. Rahvusooper "Viiuldaja katusel", "West Side Story", "Operetikuningas Kalman").
Simo esimeseks tantsuõpetajaks oli tema võistlustantsutreenerist ema Haapsalus.

X