Tiina Ollesk is the creator and leader of Fine 5 Dance Theater and School. She has studied with a number of dance creators, including Carolyn Carlson, Atelier de Paris. She is an educator at Fine 5 Dance Theater, a Lecturer at Tallinn University and various international contemporary dance festivals and seminars (eg DAB 2007 NY, European Higher Education Meeting 2005 Essen, etc.). As a dancer and choreographer he has performed at more than 50 international festivals. Tiina Ollesk is a laureate of the Vitebsk International Choreography Competition IFMC 1999 ("Path`s"), 2001 (in collaboration with René Nõmmik "Sandwater") and 2003 (in collaboration with René Nõmmik "Two Trains").

Tiina Ollesk on Fine 5 Tantsuteatri ja -kooli looja ning eestvedaja. Ta on õppinud mitmete tantsuloojate, sh. Carolyn Carlsoni juhendamisel Atelier de Paris’. Ta on tegev pedagoogina Fine 5 Tantsuteatris, Tallinna Ülikoolis ning erinevatel rahvusvahelistel kaasaegse tantsu festivalidel ja seminaridel (n. DAB 2007 NY, Euroopa kõrgkoolide kohtumine 2005 Essen jne.). Tantsija ja koreograafina on ta esinenud rohkem kui poolesajal rahvusvahelisel festivalil. Tiina Ollesk on Vitebski Rahvusvahelise koreograafia konkursi IFMC 1999 ("Path`s "), 2001 (koostöös René Nõmmikuga „Sandwater") ja 2003 laureaat (koostöös René Nõmmikuga „Two Trains”). Ta on kaitsnud magistrikraadi koreograaf-lavastajana ning on osalenud mitmes rahvusvahelises koostööprojektis.

X