Pakume koolidele töötuba "Keha ja keskkond". Töötuba viivad läbi kahe valdkonna esindajad: tantsukunsti koreograafid-õppejõud Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik ning ökoloogid teadlased-õppejõud Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur. Töötuba annab võimalusi tõstatada keskkonnateadlikkusega seonduvaid väljakutseid, mida lapsed ja noored ise märkavad ning arutada neid teadlastest ja koreograafidest juhendajatega. Toimuv liikumise- ja tantsupraktikum annab võimaluse läbi kehalise tegevuse teadvustamise ja mõtestamise märgata maailma ja keskkonda ning iseennast looduse osana ja mõjutajana.

Töötoa eesmärk

Viia Eesti koolidesse keskkonnateadlikku mõtlemist ja vastava maailmavaatega tantsu- ja liikumiskultuuri alast praktilist tegevust, mis pakub noortele osasaamist momendil aktuaalsetel teemadel kõnelevast kultuurilisest mõtlemisest. See on praktiline töötuba, mis suunab noori märkama oma käitumismustreid ja kutsub ellu viima muutusi, et tegutseda keskkonnateadlikumalt ja tähelepanelikumalt nii oma igapäevaelus kui ka laiemas ühiskondlik-sotsiaalses kontekstis.

Lühikokkuvõte

21. sajand on toonud meile tohutud võimalused arvutiintellekti kasutamisel, kuid samal ajal oleme unustamas kui tähtis on arendada inimese enda aju võimekust mõistmaks keskkonda, oma tundeid ja oma keha. Tähtis on arendada oskust olla kaastundlik, tähelepanelik looduse ja mõistev teiste ühiskonna liikmete suhtes. Me oleme arvamusel, et käitume ja toimetame keskkonnateadlikult, kuid igapäeva elus me keskkonnahoidlikke valikuid  paraku ei tee. Vaatamata PISA testide suurele skoorile, ei oska me näha seoseid oma tegevuse ja looduses toimuvate muutuste vahel.

Inimese tasandilt vaadates on meie keha see, mis meid vahetult loodusega seob ja liikumise kaudu saame aistinguid ja teavet maailmast ning läbi kehalise olemise ja tegevuse peegeldame end maailmale tagasi. Kehaline tunnetustegevus aitab mõista elu meie sees ja meie ümber, aitab kaasa tajude arengule. Praktilised liikumisülesanded võimaldavad rakendust töötamiseks erinevate tajuskaaladega nagu suurus, värv, terviklikkus, aeg, ruum. Need komponendid on ka tantsuloome tööriistad.

Korraldatav liikumise- ja tantsupraktikum annab võimaluse läbi kehalise tegevuse teadvustamise ja mõtestamise märgata maailma ja keskkonda meie ümber  ning iseennast looduse osana ja mõjutajana. Pannes kokku uuritava probleemi ja tantsukunsti "tööriistad" loodame läbi kehalise loometegevuse ja isikliku kogemuse tuua fookusprobleemi noortele lähemale. Liikumistöötoa kaudu julgustame noori end avama ja oma arusaamu väljendama - suuname neid suuremale empaatiale enda ja teiste suhtes. Töötuba annab võimalusi tõstatada keskkonnateadlikkusega seonduvaid väljakutseid, mida lapsed ja noored ise märkavad ning arutada neid teadlastest ja koreograafidest juhendajatega.

Töötuba viivad läbi kahe valdkonna esindajad: tantsukunsti koreograafid-õppejõud Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik ning ökoloogia teadlased-õppejõud Liisa Puusepp ja Mihkel Kangur. Projekt on toetatud Kultuuriministeeriumi poolt.

Sihtrühm ja tingimused

Programm on suunatud 6.-9. klasside õpilastele. Töötuba võib toimuda keskkonnahariduse, kodanikuhariduse, liikumiskasvatuse, tantsuhariduse jmq tundide raames. Grupi suurus max 30 noort. Töötoa pikkus on 120 minutit. Ruumivajadus: liikumist võimaldav saal või aula. Osaleja riietus: mugav liikumist võimaldav riietus.

Oodatav mõju ja tulemused

Praeguse aja üks suuremaid väljakutseid globaalsete muutuste taustal on inimese ise-endaga hakkama saamine nii vaimseltkui kehaliselt. Kuna kehaline tunnetustegevus aitab mõista elulisi protsesse enda sees ja luua analooge enda ümber, siis on töötoa oodatavaks tulemuseks osaleja tajude areng ning empaatiavõime süvenemine. Läbi noorte isikliku töö ja tegevuse ning küsimuste esitamise on probleemide teadvustamine ka isiklikul tasandil lähemal – märkamine, et loodusele, haiget tegemine on sama mis endale haiget teha. Tulemuseks on probleeme teadvustav noor ja loodetavasti ka tervem keskkond.

Toimunud töötoad: 5.oktoober 2020 Väätsa Põhikool.

X