Emotsionaalsed ja kaasahaaravad tantsulavastused „TRISOLDE“ ja „NUTTEV TAMM“

"Trisolde. Nuttev tamm" lisaetendused 8. ja 11.aprill. Esietendunud 4.märts 2019 Sakala3. Piletid Piletimaailmas.

Vaata ERR kultuuriuudised

Vaata ajajoonel 1h24min Terevisioon 20.02.2019

Kuula Klassikaraadio Delta 

„Trisolde“

Inspireerituna R. Wagneri ooperi „Tristan ja Isolde" muusikast ja tegelaskujudest on loodud tantsu ja kaasaegseid tehnoloogiaid siduv sümbiootiline lavastus „TRISOLDE", milles võetakse fookusesse vastuoluline mehe ja naise armastuse teema.

Lavastus kompab habrast piiri armastuse ja vihkamise vahel, oma maailma kehtestamise meelelisust ja küsib, kas inimesed tänapäeval on veel võimelised kogema tugevaid tundeid, mis suudaks ületada ka reaalse ajalise elu piire. „Trisolde" sünnib innovaatilises koostöös kaasaegse tantsu, muusika ja uue tehnoloogia tunnustatud esindajatega ja on näide sümbiootilisest koostoimest, kus ka publikul on reaalajas võimalus osaleda lavastuse helimaastiku kujundamisel. Piiratud arv vabatahtlikke vaatajaid ühendatakse sensoritega, millest arvutiprogramm tuvastab kasutaja emotsionaalse seisundi lavastuse vaatamise ajal ning rakendab seda helimaastiku kujundamisel reaalajas. Lavastuses kasutatud tehnoloogiline interaktsioon vaatajatega toimub TLU Digitehnoloogiate Instituudi arvutitunnetuse dotsendi Aleksander Väljamäe ja vanemteaduri Ilkka Kosuneni juhendamisel (koostöös NeuroTheatre). Ka lavastuse visuaalne pool luuakse tantsijate ja tehnoloogia sümbioosis elavas ettekandes. Iga „Trisolde" esituskord on sellise vaatajate, tantsijate ja tehnoloogia koostoime tulemusena ainukordne.

Wagneri "Tristani ja Isoldet" peetakse modernismi alguseks muusikas, tutvustades selliseid tehnikaid nagu kromaatiline dissonants ja atonaalsus. Muusikateost on kirjeldatud kui "sõnade sümfooniat" - ooperil puudub aktiivne väline tegevus suurte kooride ja paljude tegelaskujudega ja peamine "tegevus" toimub tegelaste peas.

Rohkem lavastusest "TRISOLDE".

 

"Nuttev tamm"

Õhtu teises lavastuses „NUTTEV TAMM" pööratakse pilk kasvamisele ja teisenemisele kui koreograafilistele võtmekujunditele. Lavastuse allikaks on meie ammendamatu rahvapärimus ja ürgloodus. Selles lavastuses on liikumine, sõna ja heli võrdselt olulised meediumid. Lavastus on loodud  TLÜ tantsutudengitele, kelle liikumismõtlemine sünnib koostöös Simo Kruusemendiga. Simo liikumiskeelt iseloomustab leidlikkus ja delikaatsus koreograafiliste väljendusvahendite valikul, aga ka lakoonilisus ja lihtsus. Puu langetamine ja sellele uue vormi andmine on seotud paljude põhjala rahvaste mütoloogiaga ja on mitmel moel sisse kirjutatud ka meie rahvuseeposesse.

Etendusõhtu pikkus: 1h 40min. Etendusõhtud toimuvad Fine5 Tantsuteatri, TLÜ ja EMTA õppejõudude ning tudengite koostöös.

 

 

TRISOLDE

Tantsijad: Tiina Ollesk, Simo Kruusement

Lavastaja: Renee Nõmmik

Helikujundus:  Hans-Gunter Lock, Giovanni Albini

Videokujundus: Valentin Siltsenko

Tehnoloogiline interaktsioon: Ilkka Kosunen, Aleksander Väljamäe (NeuroTheatre)

Valgusmeister: Ants Kurist

 

NUTTEV TAMM

Tantsijad: Katre Sabbal, Katrina Oja, Kärt Kurvits, Lisanna Tälli, Samuel Koppel, Richard Beljohin

Koreograaf: Simo Kruusement

Muusika: Marta Hansen (ERL arhiiv)

Valgusmeister: Ants Kurist

 

 

X