TRISOLDE

Inspireerituna R. Wagneri ooperi „Tristan ja Isolde" muusikast ja tegelaskujudest on loodud tantsu ja kaasaegseid tehnoloogiaid siduv sümbiootiline lavastus „TRISOLDE", milles võetakse fookusesse vastuoluline mehe ja naise armastuse teema.

„Trisolde“

Lavastus kompab habrast piiri armastuse ja vihkamise vahel, oma maailma kehtestamise meelelisust ja küsib, kas inimesed tänapäeval on veel võimelised kogema tugevaid tundeid, mis suudaks ületada ka reaalse ajalise elu piire. „Trisolde" sünnib innovaatilises koostöös kaasaegse tantsu, muusika ja uue tehnoloogia tunnustatud esindajatega ja on näide sümbiootilisest koostoimest, kus ka publikul on reaalajas võimalus osaleda lavastuse helimaastiku kujundamisel. Piiratud arv vabatahtlikke vaatajaid ühendatakse sensoritega, millest arvutiprogramm tuvastab kasutaja emotsionaalse seisundi lavastuse vaatamise ajal ning rakendab seda helimaastiku kujundamisel reaalajas.  Lavastuse visuaalne pool luuakse tantsijate ja tehnoloogia sümbioosis elavas ettekandes. Iga „Trisolde" esituskord on sellise vaatajate, tantsijate ja tehnoloogia koostoime tulemusena ainukordne.

Wagneri "Tristani ja Isoldet" peetakse modernismi alguseks muusikas, tutvustades selliseid tehnikaid nagu kromaatiline dissonants ja atonaalsus. Muusikateost on kirjeldatud kui "sõnade sümfooniat" - ooperil puudub aktiivne väline tegevus suurte kooride ja paljude tegelaskujudega ja peamine "tegevus" toimub tegelaste peas.

Tagasiside lavastusele Trisolde:

IntervjuuJekaterinburgi NaGranii festivali direktoriga

Loe Юлия Баталина, 05.12.2019 ИД «Компаньон» , Перейти грань"

Особое слово в этой теме сказал эстонский театр Fine 5 Dance — непременный участник всех фестивалей «На грани», что является особой гордостью арт-директора Ларисы Барыкиной. Спектакль Рене Ныммика Trisolda на музыку «Тристана и Изольды» Вагнера — о взаимодействии человека и музыки. Четверо зрителей наклеивают на пальцы датчики, и, в зависимости от того, какие эмоции испытывают эти зрители, музыка современного композитора Ханса-Гюнтера Бруно Эриха Лока, который подверг радикальной электронной обработке вагнеровскую партитуру, переходит в классическое вагнеровское звучание. «Чистый» Вагнер расцветает в финале (как остроумно заметила на обсуждении спектакля Лариса Барыкина, «Вагнера надо заслужить»), и это воспринимается зрителями как настоящий рассвет, как чистое сияние, тем более что на сцене в это время на фоне струящегося чёрно-белого видео застывает прекрасная хрупкая фигурка Тийны Оллеск — одного из руководителей театра и Изольды в этом спектакле, которую эксперты наперебой сравнивали с Пиной Бауш.

Natalia Kurjumova, 16.01.2020, Muzlifemagazine.ru:

Эстонская труппа «Fine 5 Dance» – постоянный участник фестиваля. И если два года назад мы восхищались их обезоруживающе открытым, наивным и счастливым воспоминанием о поездке в Индию в спектакле «Дивный», то на сей раз был представлен гипнотический мультимедийный «Trisolde». Мужчина и женщина, разделенные световым лучом, томительно долго существуют каждый в своем пространстве. Наконец, протянув руку сквозь луч, он касается ее плеча… Вдохновленный сумеречно-экспрессивной атмосферой вагнеровского «Тристана» и самой историей великой любви Рене Ныммик создал дуэт на уникальную Тийну Оллеск и Симо Круусмента, представив союз двоих людей как сложный, полный мучительных противоречий и примирений процесс.

Loe Maria Lupanova, nr 1(49) 2020 EnergoStyle,  lk. 48-52

On imetlusväärne, kuidas projektori lamp ja sellest väljuv infrapunane kiir, mis püüab inimkeha liikumist ruumis ning biosensorid, mis on kinnitatud vaatajate kehadele ja edastavad sealt saadud signaale arvutisse, mitte ainult ei aita laval luua  inimvaimu ja -kirgede maailma, vaid võivad etenduse pöörata hoopis erinevasse arengusuunda kohapeal - siin ja praegu! Selles võis igaüks oma silmaga veenduda kaasaegse tantsu festivalil NA GRANI, mis toimus 2019. aastal Ekaterinburgis juba üheksandat korda.

Üks festivali püsikülalisi on Fine5 Tantsuteater Eestist, mis loodi 1992. aastal viie tantsija poolt (siit ka teatri nimetus). 1994.aastal lõid nad oma kooli, mis avaldas väga tugevat mõju Eesti kaasaegse tantsu arengule. 1997.aastal jäid kollektiivi juhtima kaks asutajaliiget –Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik, kes andsid ka intervjuu ajakirjale „EnergoStyle“. Meie vestluse teemaks oli lavastus TRISOLDE – omapärane „kontsentraat“ R. Wagneri „Tristan ja Isolde“ ainetel loodud armastuse ja surma teemadest, mis oli edasi antud kaasaegse koreograafia keeles koos erinevate kaasaegsete tehnoloogiatega, - kuid seda kõike uskumatult inimlikult!

Edasi tutvustab autor legendi Tristanist ja Isoldest ja Wagneri ooperit. Ning kirjeldab nähtud etendust: laval on vaid kaks inimest-  Tristan (Simo Kruusement) ja Isolde (Tiina Ollesk) – erinevate maailmade esindajad, keda eraldab lavasügavuses tumedal ekraanil erk joon ja muusikahelid. Muusika, mis alguses ei olegi see päris muusika, sest kavalehel lubatud Wagner on peidetud mitmekihilise granulatsiooni alla ja alles lavastuse finaalis justkui surub end nende kihtide alt välja (muuseas tänu  meile, 4-le sensoritega ühendatud kaasaelavale vaatajatele, tungib ka etenduse käigus mitmel korral Wagneri teema granulatsioonikihi alt kuuldavalt välja). Läbi helimüradest loodud kaose ja tegelaskujusid eraldava ereda joone laval, mis reageerides tantsijate tegevustele kord laieneb ja kitseneb, siis väreleb, muudab oma kuju ja suunda ruumis jne - toimub meie silmade ees järk-järgult  tegelaskujude lähenemine. Püüdlus kahte erinevat „orbiiti“ teineteisele lähendada viib ühise „kosmose“ lühiajalise loomiseni, kuid seda Tristani surmani, sest miski pole siin ilmas igavene. Isolde, justkui mälestus sellest armastusest tardub ruumis ning tema kehalt alguse saav ja seejärel ruumiavarusse tunglev graafiline valguskeeris koos Wagneri „Liebestotdi“ muusikateemaga muutuvad järjest suuremaks ja võimsamaks hümnitaoliseks sümboliks igavesele armastusele, mis justkui tõmbaks meid kaasa igavikku…Loomulikult tantsu ei ole võimalik sõnadega seletada – seda peab oma silmaga nägema. Kuid lähemalt teada saada, millest kasvab välja see, mida me saame nimetada suureks Kunstiks, on minu arvates huvitav.  Lavastuse loojad Tiina ja Renee aitavad mul seda teha.

Edasi küsib autor Tiinalt ja Reneelt: Millest sai alguse idee luua see lavastus, millest inspireerusite ja kust algtõuke saite? Mida tähendab selle lavastuse konteksti teile „etenduse energia“, sest see ju muutub iga etenduskorra ajal? Kuidas seda vaatajateni viia? Kas te tajute saali energiat? Vaatajaid on erinevaid ja paljudele on võib-olla kohtumine kaasaegse tantsuga esmakordne, kuid see ei tähenda, et neil poleks olemas oma reaktsiooni. Kuidas ideest sünnib tants? Kuidas tekib tantsu hingestatus ja mõtestatus? Tants on mitteverbaalne kunst, mis võib teha tantsust  arusaamise paljudele raskemaks. Milline on teie kogemus erinevate vaatajatega ja milline oleks soovitus kaasaegse tantsu vaatajatele, kel pole suurt kogemust? Vastused küsimustele loe ajakirjast EnergoStyle.

Rohkem uurimisprotsessist "TRISOLDE".

TRISOLDE

Tantsijad: Tiina Ollesk, Simo Kruusement

Lavastaja: Renee Nõmmik

Helikujundus:  Hans-Gunter Lock, Giovanni Albini

Videokujundus: Valentin Siltsenko

Valgusmeister: Ants Kurist

Esietendunud: 3.märts 2019 Sakala3 Teatrimajas

 

X