Meedia kajastused

The performance with its two highly technical skilled dancers, each one representing branches of modern contemporary dance, are given space as soloists with their respective characters. The differences of dance background gives me a reason to think of their relationship (in the drama) in another context.

Benedikte Esperi, 30.11.2018, Swedish Contemporary Performance Artist, Choreographer and Artistic director

Trupp on lähtunud lapsepõlvemälestuste lahtirääkimisest, aga lapsi ei etendata - neid kasutatakse fragmentidena, tekstiandmisega on tööd tehtud, see mõjub orgaaniliselt. Tugevam on kohatine laul ja ühine helifooniloomine. Siin leiab trupp ühise hingamise samamoodi nagu liikumises ja pakub totaalset akti. Pole palju tantsuteatrit, kus tantsijad teevad ise endale saatvat heli - antud juhul aga on, mistõttu põimuvad liikumine ning heli omavahel. Soololaulu varieeritakse ülejäänud trupi aktiivse liikumisega või ühisheli esiplaanile tõstetud liikumisetteastetega.

Peeter Sauter, 12.12.2018, err.ee
https://kultuur.err.ee/884577/arvustus-voitluslikud-konfrontatsioonid-ekstaatilised-huiked-ja-meditatsioonid

Ballets like Swan Lake are famous for a grand finale of never ending pirouettes performed by a spinning soloist. Generations puts an athletic twist on that concept, with a determined dancer seemingly obligated to repeat an endless number of back walkovers (I lost count after 35) until she is finally released by the support of another partner. The final poses of represent a fitting array of familial relationships, with a one couple intimately embracing, a trio sprawled comfortably across each other on the floor, and one stone-faced couple sitting tensely on the sofa, neither touching or interacting with each other. Generations and families come in all different shapes and sizes and this performance captures that essence brilliantly.

Auburn Scallon, 10.10.2018, kultuur.info
https://blogi.kultuur.info/en/auburn-scallon-about-fine5-dance-theatres-generations/

"Kahe teatri ühislavastuses puudutati kuud, puudutati mind ja puudutatakse kindlasti kõiki, kes vaatama lähevad."

"Noored peategelased armastavad tantsida. Üks leiab selles vabadust ja õpetab tantsu teisele. Koos nendega liikus lavastus ühest tantsust teiseni. Selline rütmi ja liikumisega lavastus on Rakvere teatris värskendav vaheldus. Ilus  sõna- ja tantsuteatri liit. Osavalt kombineerides segunesid näitlejad, tantsutrupi liikmed ning teatri administratiivse poole töötajad, vastavalt võimetele ja võimalustele liikusid nad koos, üldpilti ergastades, läbi laval kulgeva loo."

Piret Saul-Gorodilov, Virumaa Teataja, 20. 04.2018
X