Teatrist


Eesti kaasaegse tantsu üks järjepidevamaid sõltumatu tantsu tegutseb aastast 1992, kui viis tantsijat Anu Ruusmaa, Katrin Laur, Tiina Ollesk, Oleg Ostanin ja René Nõmmik moderntantsuteatrist "Nordstar" asutasid oma trupi. Trupi algusaastail tugineti traditsioonilisel moderntantsutehnikal põhinevale omaloomingule (koreograaf René Nõmmik), hilisem suundumus on olnud kaasaegset tantsu, somaatikat ja improvisatsiooni siduv liikumismõtlemine. 1997ndal aastal jätkas Fine5 projektitrupina Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku juhendamisel.

Fine5 Tantsuteatri missiooniks on Eesti kaasaegse tantsukunsti arendamine ja avardamine, professionaalsetele koreograafidele ja tantsijatele tantsukunsti spetsiifikast lähtuva töö- ja arengukeskkonna ning loomeprotsesside võimaldamine ja omaloomingu esitlemine Eestis ja välismaal. 

Meie jaoks on oluline innustada ja kaasata erinevaid sihtgruppe läbi tantsukunsti ja loomingu. Meie sihtgruppideks on noored, täiskavanud ja eakamad tantsukunstist huvitunud, kellele soovime pakkuda terviseteadlikku, empaatilist ja hoolivat ellusuhtumist. Pakume võimalusi erinevate elu- ja liikumiskogemustega inimestele koostööks ja ühistegevusteks: oleme avatud koostööle erinevate kunstivaldkondadega, mis lähtuvad uurimuslikest lähenemisest kunstile ja maailmas toimuvale.

Eraldi fookussuunaks peame tähelepanu suunamist Euroopa elanikkonna vananemise faktile ning tantsukunsti kui elukestva õppe mõiste avardamisele - kogemustega tantsijate kui vähem kaasatud kogukonna kaasamine, tantsukunsti kui suhtlusvahendi kasutamine eakate ellu kaasamiseks.

Me teeme koostööd humanistlikke ja demokraatlikke väärtusi toetavate kunstnike, vabaühenduste ja institutsioonidega.

Juriidiline institutsioon SA Fine 5 Tantsuteater on registreeritud aastal 1998. Lavastus- ja arendusprojekte on toetanud riiklikud fondid, omavalitsused ja rahvusvahelised programmid. 16 aastat (1996-2011) toetas Tallinna Linn teatri tegevust tantsukunstile sobiva ruumi Lai9 Stuudio soodustingimustel rentimisega. 2011 see maja erastati ning praegu kasutab Fine5 oma loometööks erinevad saale  (sh etendused Sakala3 teatrimajas, Vene Teatris, Kadrioru lossis, KUMUs jne.) Teater huvitub kohaspetsiifilise koreograafia uuringutest ning seetõttu on mitmed lavastus-ideed leidnud tavapäratuid etendamise kohti väljaspool nn „musta ruumi“. Tänu tegevustoetusele ja programmile „Tants tuleb külla“ on viimased aastad olnud aktiivsed lavastuste viimisel väljapoole Tallinna. Väljaspool Eestit on Fine5 Tantsuteatri looming etendunud USAs, Prantsusmaal, Kanadas, Norras, Soomes, Rootsis, Leedus, Lätis, Küprosel, Armeenias, Itaalias, Prantsusmaal, Israelis, Poolas, Belgias, Venemaal, Valgevenes ja Lõuna-Koreas 

Alates aastast 2015 on Fine5 Tantsuteater riigieelarvelisel tegevustoetusel. Koreograafide, valguskunstnike, kunstnike ja heliloojate tasustamine toimub Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali stipendiumitoetustena. 2022 aastal andis Fine5 51 etendust 8 erineva lavastusega. 2022 hooajal osales lavastusprotsessides 5 koreograafi, 18 tantsijat, 2 valguskunstnik,  3 heliloojat-kujundajat, 2 infotehnoloogi, 1 kunstnik. 2020-2022 välja toodud tantsulavastused: „Habras ilu“, „FN", "ARM", „White Elk/Valge põder“, „Mina olin siin“ eriprogramm eakatele, „Yes or Yesn`t“, "Eutopia", "Fusion", koostöös ÖÖvalgel festivaliga videolavastus Tallinna Raekoja seinale "Tempus Fugit/ Aeg lendab", koostöös Rakvere Teatriga tantsulavastus „Ingel“. Toimunud regulaarsed treeningud ja töötoad trupi tantsijatele ning tantskunsti liikumissesioonid tantsukunsti huvilistele.

Fine5 Tantsuteater on 2021-2024 7 riigi koreograafide ühenduse „Lifelongdancepractice“ liige ning Creative Europe väikesemahuliste loomeprojektide juhtorganisatsioon. Koos Läti ning Norra partneritega toimub projekti „BET - BodyExperienceTime through 45+ dancers“ raames koostöölavastuse loomine, mis etendub kõikides partnerriikides, lisaks ka Leedus, Soomes ja Rootsis.

SA Fine 5 Tantsuteater on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri nimekirjas alates 01.01.2000.  Fine5 Tantsuteater on EEATEAL liige ning Eesti Tantsunõukogu liige.

Oleme teinud koostööd maailma mainekate tantsuloojatega (T.Kitti (Soome), D.Tinazzi (USA-Itaalia), C.-Y.Roulin(Sveits), C.Filmon (Prantsusmaa), B.Relitzki (Saksamaa) A.Suzuki (Jaapan), M. Moles (Belgia)), O. Zitluhina (Läti), S.Marin-N.Weiner (Israel).

Fine5 Tantsuteatri eesmärgiks on mitmekesistada ja edendada Eesti kultuurielu pakkudes kõrgetasemelist kaasaegset tantsukunsti. Fine5 Tantsuteatri loomenõukogu aastatel 2020-2023: Renee Nõmmik, Simo Kruusement, Olga Privis, Helen Reitsnik, Tiina Ollesk.

 

Mida teeme

1

Tanstulavastused

Tantsulavastuste loomine ja esitamine Eestis ning välismaal.

2

Treeningtegevus

Regulaarsed treeningud professionaalsetele tantsijatele.

3

Loomeprojektid

Eriprojektid tantsukunsti vahenditega

Vaata ka

MEIE TUNNUSTUSED

 

 

X