Постоянный участник «На грани» — эстонский коллектив Fine 5. Спектакль «Дивный», который они привезли в Екатеринбург на этот раз, рассказывает о путешествии европейцев в Индию — сюжет, многократно использованный в самых различных книгах, фильмах, музыкальных произведениях от Киплинга до The Beatles как метафора самопознания и познания мира. Авторы балета Тийна Оллеск и Рене Ныммик трактуют эту поездку как способ бегства от проблем. В дивной Индии, под звуки восточной музыки, в лучах разноцветного света проблемы действительно решаются легко и ненавязчиво. Потерялись в дороге чемоданы (такое бывает!) — не беда. Танцовщики просто спускаются со сцены в зал и просят зрителей поделиться шарфиками и курточками. В этом и танцуют, а потом благодарно возвращают хозяевам. Попутно делятся воспоминаниями об эстонском лете, о том, как чистили сеновал от залежавшегося сена, как потом устроили пикник... Разговорный жанр в современном танце тоже не запрещён.

Во всём этом лёгком, полном ощущения счастья и полноты жизни зрелище радует ещё и невероятно изобретательный, полный великолепных находок, стильный танцевальный язык, талантливо переосмысляющий стиль фильмов Болливуда. Однако применительно к Fine 5 даже матёрые балетные критики теряют дар речи: не хочется обсуждать и препарировать это чудо, хочется просто наслаждаться.

Festivali pidevaks külaliseks on Fine5 tantsuteater Eestist. Lavastus „Imeilus“, mida seekord Ekaterinburgi festivalil näidati, räägib eurooplaste reisist Indiasse – süžee, mida korduvalt on erinevates raamatutes, filmides, muusikalistes teostes alates Kipling´ust kuni The Beatles´iteni välja kasutatud ja mida võib tõlgendada kui eneseleidmise või eneseavastamise metafoori. Lavastuse autorid Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik tõlgendavad seda reisi kui omalaadset põgenemist reaalsusest ja probleemide eest. Imeilusas Indias, idamaise muusika saatel, säravate ja värvikate valguste keskel lahenduvad probleemid tõepoolest kiiresti ja kergesti. Kui teel on kaotatud kohvrid -ei mingit probleemi – tantsijad laskuvad saali publiku keskele ja paluvad vaatajatelt salle ja rätikuid oma kehade katmiseks. Nendes ka tantsitakse ja pärast tuuakse need mõistagi tänulikult vaatajatele tagasi. Teekonnal meenutatakse muuseas ka Eesti suve – kuidas tuli hein lakast alla visata ja ära põletada ja kuidas pärast piknikku peeti…..Kõnelemine kaasaegse tantsu lavadel ei ole enam ammu mingi probleem

Kogu selles kerguses, täielikus õnnetundes ja täiega elamise tunde vaatemängus rõõmustab veel ka enneolematult leidlik, imeliste leidudega ja stiilne tantsukeel - andekalt ümbermõtestatud Bollywoodi filmidest tuttav liikumiskeel. Kuid Fine5-i lavastuste vastuvõtule iseloomulikult kaotavad isegi kogenud balletikriitikud kõnevõime: ei tahagi arutada ega „prepareerida“ seda imet, tahaks lihtsalt vaadata ja nautida.

Юлия Баталина, 12.12.2017, ИД Компаньон
https://www.newsko.ru/articles/nk-4469424.html
X