Trupp on lähtunud lapsepõlvemälestuste lahtirääkimisest, aga lapsi ei etendata - neid kasutatakse fragmentidena, tekstiandmisega on tööd tehtud, see mõjub orgaaniliselt. Tugevam on kohatine laul ja ühine helifooniloomine. Siin leiab trupp ühise hingamise samamoodi nagu liikumises ja pakub totaalset akti. Pole palju tantsuteatrit, kus tantsijad teevad ise endale saatvat heli - antud juhul aga on, mistõttu põimuvad liikumine ning heli omavahel. Soololaulu varieeritakse ülejäänud trupi aktiivse liikumisega või ühisheli esiplaanile tõstetud liikumisetteastetega.

Peeter Sauter, 12.12.2018, err.ee
https://kultuur.err.ee/884577/arvustus-voitluslikud-konfrontatsioonid-ekstaatilised-huiked-ja-meditatsioonid
X