Kergust ja tempokust lisavad koreograafilised vahepalad, mis iga stseeni vahele mängitakse. Need ei mõju ei piinliku ega kohatuna, vastupidi, need annavad lavastusele vaimuka ja kommenteeriva lisanüansi, nii nagu koor andis oma osa NO99 lavastusele "Savisaar". Nad pole vaid pelk dekoratsioon ja vahepala, vaid vajalik osa sisu edasiandmiseks ja tegelastega toimuva kirjeldamiseks. Suurepärane sisuline ja lavastuslik leid! Ka koreograafia teostus on meisterlik.

Tekstisisene pilt 2

Merilin Pärli, 8.11.2016, ERR
http://kultuur.err.ee/v/teater/6f168622-ea32-4077-aaa7-57e260248427/arvustus-koridoriromanss-kahe-vale-keskpaigas
X