Etendajad sulasid pilti sisse sujuvalt – ühelt ja teiselt poolt, kõrgemalt ja madalamalt tasandilt. Etenduse koht pakkus etendamiseks mitmekülgseid võimalusi, kuna käike, astmeid ja ruumi oli palju. Aeg-ajalt eksles pildile Kumusse tulijaid, muuseumist lahkujaid, lihtsalt möödujaid. Ja kui mööda treppe astus aeglaselt, ettevaatlikult alla ligikaudu viieaastane heledapäine tüdruk, piieldes kõhklevalt etendust ja seejärel minema lipates, mõjus just tema salapärase valge põdrana, sisselavastatuna, mitte juhukülalisena.

Heili Einasto, Ilona Vapper, 28.07.2021, Postimees, https://kultuur.postimees.ee/7302539/valge-poder-sisemine-loom-urbaniseeruvas-maailmas
X