Töötoad kogenud tantsijatele

Praegusel professionaalsetele tantsijatele väga keerulisel ajal, kui ei saa teha etendusi, kui prooviperioodide läbiviimine on komplitseeritud, kui tantsijale vajaliku tehnilise valmisoleku hoidmiseks on treeningud peamiselt kodus või õues, püüab Fine5 Tantsuteater piiratud mahus võimaldada kohalikele tantsijatele liikumise uuringulisi treeninguid ja kohtumisi stuudios. Peame oluliseks hoida kutseliste tantsijate motivatsiooni ja töövõimekust pärast piirangute leevenemist ja ühiskonna avanemist. Kohtumised toimuvad vastavalt riigis kehtestatud piirangutele ja kõiki ohutusnõudeid silmas pidades.

Töötubade fookuses on metoodika töötamiseks vanemate kogenud tantsijatega, nende kogemuste vahetamine ja selle eriti hapra kogukonna hoidmine. Tegevus toimub Creative Europe projekti “BET- body, experience, time through 45+dancers” raames.

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

X