“45+: elukestev praktika tantsijana” kohtumine Hammerfestis

Sissejuhatuseks: mis on ühist Scandinavian Airline-il ja Skandinaavia tantsuetendustel. Tihti on mõlemas tegevad inimesed vanuses 45+. Baltimaades on mõlemad pigem vanuses ligi 20. Huvitav tähelepanek ühiskonna kohta.

“45+” kuues kohtumine toimus 7.-12.November 2018 “Barentsi tantsufestivali” raames Hammerfestis. See kohtumine tõi kokku koos tegutsema 10 tantsukunstnikku Eestist, Lätist, Leedust ja Norrast.

Selle kohtumise raames me jagasime: kuidas olla loomemeeskonnas võrdsete partneritena (isegi kui koos on keerulised isiksused ja erineva liikumiskeelega koreograafid), kuidas saada hakkama oma hirmude ja mõtlemis-stampidega ning kuidas vaadelda loomingut ja seda kriitiliselt reflekteerida.

Koreograafia tööprotsess Anna Grete Erikseni juhendamisel uuris objekte kui allikaid tantsu loomisel. See protsess tuletas meelde kehalise teadlikkuse tähtsust ja keha enda tarkust mäletada, tunda ja teha otsuseid. See protsess aitas tuua taas fookusesse kuidas siduda mälu ja liigutust ning kuidas asetada liikumistekst konteksti.

Kohtumine Saami laulja Marit Øverlid Hætta´ga avas Saami inimeste ajaloo, kuidas möödunu on kujundanud tänase päeva ja elutunnetuse, mis on uuesti tugevalt seotud nende lauluga. Saamlane laulab oma Joiki, et hinge lohutada ja läbida elu raskused, et leppida ja tunda rõõmu. Me õppisime, kuidas kasutada kurguhäält ja mis on Joik oma olemuselt. Joik on alati kellegile pühendatud – ja sedasi lõime meie oma laulu Norra kohtumise organiseerijale Solveigile. Tänud, Marit, selle Joiki eest!

Kohtumise jooksul toimusid ka diskusioonid elust tantsijana ja tantsuõpetajana nii Põhjamaades kui ka Batikumis. Välja joonistus, et Balti riikides on toimumas sarnased protsessid ja tendentsid – tantsimine kui traditsiooniline ja meelelahutuslik sotsiaalse kommunikatsiooni vorm (rahvatants, showtants) on väga populaarsed, kuid tants kui kunstiline väljendusvorm ei ole neis riikides nähtav ja ei ole populaarne ega ei ole tunnustatud riiklikus teatrisüsteemis võrdse kunstiliigina. Arutelud keskendusid küsimusele, kuidas neid valdkondi lähendada, sest tantsuelu üldpilt näib olevat arenguks siiski suure potentsiaaliga.

"45+" esines performatiivse projektiga "Rympeldance" ka Hammerfesti Tantsufetsivalil. See ülesastumine on meeldetuletus publikule ja austusavaldus paljudele pühendunud tantsijatele ja koreograafidele üle maailma, kes mitte ainult ei loo teoseid aga tegelikkuses teevad ka kõik tööd selleks, et teos valmiks ja oleks nähtav. See igapäevane tegevus on tavapärane koreograafia.

Sõitu toetas: Nordic Culture Point

X