45+ kohtumine Hammerfestis

Viis päeva Hammerfestis möödusid uurides keha sensoorikat ja mooorikat koos filosoofiliste tekstidega. Kohtumise motoks oli sufi ütlus "Men ana. Ana huna", mis küsitleb, kus olen mina ja vastab, et olen seal, kus ma tajun end olevat. Lisaks performatiivsetele võimalustele on tants eelkõige kehaga kontakti loomine.

Aeg: 27.juuli-1.august 2019, Lifelong dance practice: 45+

Koht: Hammerfest, Stellaris Dansteater

Toetaja: Nordic Cultural Point. Koostöös: Läti koreorgaafide ühing "Party", Norra Stellaris Dansteater, Fine5 Tantsuteater

  

 

 

 

X