Lavastused “FN” ja “Mina olin siin” etendusid Jekaterinburgis ja Peterburis

Fine5 Tantsuteater viibis 9.-16.detsember 2021 lavastustega "FN" ja "MINA OLIN SIIN" tantsufestivalidel Venemaal. 10. detsembril etendus lavastus „FN“ rahvusvahelisel tantsufestivalil Na Grani Ekaterinburgis. Lavastus „MINA OLIN SIIN“ etendus projekti Look@Dance Est raames Peterburis kahel õhtul: 14.detsembril Boris Eifmani Balletiakadeemias ja 15. detsembril erakordselt kaunis Peterburi Marmorpalees.

Rahvusvaheline kaasaegse tantsu festival Na Grani toimub Ekaterinburgis alates 2012.aastast biennaalina. Selle kunstiline juht on muusikakriitik ja –teadlane Larisa Barõkina ja festival on üks nimekamaid Venemaal. Sel aastal tähistas Na Grani 10ndat juubelit ja 8.-12. detsember toimunud juubelifestivalile oli kutsutud varasemate aastate festivalidel kriitikutele ja vaatajatele enam elamusi pakkunud teatrid, kelle seas ka Fine5 Tantsuteater Eestist. Fine5 viis Ekaterinburgi koreograaf Renee Nõmmiku ja tantsijate koostöös valminud lavastuse FN, mis esietendus 2020. aastal. Lavastuse teemadeks on vägivaldsuse humaniseerimine ja valeinformatsiooni mõju kaasaja inimesele ning tantsijate isolatsiooniperioodi reflektsioon. FN-i on juba näidatud Poola tantsufestivalil Zawirowania ja mainekal Venemaa tantsufestivalil Conytext.Diana Vishneva, mille raames toimusid etendused nii Moskvas kui ka Peterburis.

Fine5-i teine lavastus „MINA OLIN SIIN“ on Henry Purcelli muusikale loodud kinesteetiline installatsioon inimkätele, mille lavastajaks on Läti koreograaf Olga Zitluhina. Fine5 Tantsuteatri Peterburi etendusi organiseeris festivali OPEN LOOK peakorraldaja Vadim Kasparov. Lisaks etendustele toimus „Look@Dance Est“ raames Boris Eifmani Balletiakadeemias 14.detsembril Tiina Olleski meistrikursus akadeemia noortele tantsijatele.

Venemaa külalisetendustel osalesid Fine5 Tantsuteatri koosseisus tantsukunstnikud Tiina Ollesk, Olga Privis, Helen Reitsnik, Simo Kruusment, Richard Beljohin, koreograaf Renee Nõmmik ja audiovisuaalkunstnik Valentin Siltšenko. Sõitu toetasid Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Peterburgi Peakonsulaat.

Peterburi tantsukriitik Svetlana Ulanovskaja kirjutab oma artiklis "Kosmilised ja reaalsed kehad" (ilmus Peterburi teatriajakirjas 24.12.2021) meie FN-ist nii (https://ptj.spb.ru/blog/tela-kosmicheskie-i-realnye/?fbclid=IwAR0DRut6n-nDD3uujgAxGJy_rvIdy04gGuw3tzOJNqnIMPd49x6e45ClL8o):

"Fine5 Tantsuteater Eestist on festivali NA GRANi pikaaegne sõber. Nende lavastus "FN" (viide "Fake news"ile), mille loojaks on teatri üks juhte Renee Nõmmik koostöös viie tantsijaga, on autorefleksiivne ja kujutab endast isiklikku uurimust pandeemilisest reaalsusest. Lavastuse tantsulise tegevuse dramaturgiliseks aluseks on tantsijate isiklikud lood, mis on videokujutistena must-valgelt transleeritud ka kahele ekraanile laval. Psühholoogiliselt keeruline/raske lavastus on täidetud määramatusega: ärevuse, tõmbluse, ja kehalise ja emotsionaalse mitte-vabadusega, millega joonistub väljendusrikkalt välja tupikseisus inimese kujund tänases maailmas. Iga tegelaskuju läheb omamoodi "hulluks"(või tuleb toime stressiga): noor atleet (Richard Beljohin) treenib end meeleheite ja eneseunustusega, blondiin (Helen Reitsnik) lõikab kapsast ja on omamoodi meeltesegaduses lõputult muutuvast reaalsusest, energiline tantsija (Olga Privis) õpetab zoomis "diivanitantsu" ja  tormab siis ekstaatilisse lihtrahvalikku "tantsuklasse". Isolatsiooni-situatsioon on koreograafi poolt viidud maksimaalse piirini: tegelased on eraldatud isegi duettides ja nende omavaheline kommunikatsioon ei vii loodetud dialoogini. FN on kibe ja valus "väljaütlemine" lagunevatest sotsiaalsetest, psühholoogilistest ja kehalistest sidemetest/seostest kaasaja maailmas."
"Эстонский танцтеатр Fine 5 — давний друг фестиваля. Спектакль FN (аббревиатура отсылает к понятию fake news), созданный руководителем труппы Рене Ныммиком в сотрудничестве с пятью танцовщиками, авторефлексивен и представляет собой личное исследование пандемийной реальности. Драматургической основой танцевального действия послужили частные истории артистов, чьи монологи транслируются на двух черно-белых экранах.

Психологически тяжелый спектакль наполнен неопределенностью, маетой, тревогой, телесной и эмоциональной несвободой, рисующими выразительный образ человека в заточении. Каждый из героев по-своему сходит с ума (или справляется со стрессом). Вот молодой атлет (Ричард Бельехин), тренирующийся с отчаянным самозабвением; вот блондинка (Хелен Рейцник), рубящая капусту и сокрушающаяся о неотвратимо меняющейся реальности; вот энергичная танцовщица (Ольга Привис), преподающая в зуме «диванную разминку» и то и дело срывающаяся в экстатичный простонародный пляс. Ситуация изоляции доведена хореографом до предела: герои разобщены даже в дуэтных сценах, а коммуникация между ними так и не приводит к желанному диалогу. FN — горькое высказывание о распадающихся социальных, психологических и телесных связях в современном мире.

Maria Lupanova kirjutab 21.12.2021 ajakirjas "Uraali Kultuur" festivalist Na Grani 2021- "Tantsujut vse"/"Tantsivad kõik":https://uralcult.ru/articles/art/i133396/?fbclid=IwAR2bHUXf_lM4lTMyp8hF9wa00ggMIbMVF4qmMeQgwxcqv86itdMj2NOQqcA

Ainsa väliskollektiivina õnnestus festivalile esinema sõita Fine5 Tantsuteatril Eestist, kes pöördus oma lavastuses teise valusa teema poole. Lavastuse FN peamiseks ideeks olid mõtted pandeemiast, mis olulisel määral on maailma muutnud. Aeg oleks justkui seisma jäänud ja meid kõiki oma seadustele allutanud. Need seadused meenutavad sõja-aja seadusi ja kõik see toimub maailmas laiemalt valitseva poliitilise ebastabiilsuse ja pingete foonil. Seejuures mitte keegi ei esinda asjade tegelkku, tõelist seisu - sest nii eri riikide uudistekanbalites kui ka interneti avarustes ja sotsiaalvõrgustikes ujutatakse meid üle libauudistega. Ja tekib küsimus- kuidas terveks jääda selles valedest läbipõimunud maailmas? Just sellest räägib FN ("Fake News"). Lavastuses kasutatud tantsijate refleksiivsed videosalvestused, mis tehti isolatsiooniperioodil, meenutavad enesesugestsiooni võtteid (tsitaadid: " kui kiiresti me harjume", "kõik on nii positiivne", "alustame harjutusi diivanil" jne) ja "tsementeerivad" lavastuskompositsiooni. Lavastuse esimeses tantsusoolos kasutatud paberteip - mis algul piiritles tantsija liikumiruumi, siis aga rebiti üles, kägardati kokku ja visati saali -  saab metafooriks välja paisatud libauudistele. Tantsijate plastikast loeme välja närvilist uudishimu, kannatamatust, soovi lähedalolevaid kaaslasi selle eest kaitsta. Kuid inimloomus on selline, et ta kahjuks kunagi ei lõpeta oma vigade kordamist ehk "sama reha peale astumist" ja see stseen kordub lavastuses uuesti....Mõned on libauudiste lõksu langenud ja stseen Hiina sõjaväeparaadi helide saatel näitas seda väga veenvalt - vägivalla humaniseerimine, selle õigustamine ja kurjuse estetiseerimine saavad normiks tänapäeva ühiskonnas. Kuid siisiki on lootust tervenemisele - kui pöörduda inimloomuse algete ja selle tõelise eesmärgi,a rmastuse poole,  siis seda mõtet näitab meile imeline stseen, kus lavastuses kasutatud ainsa värvilise videokaadri - tärkavate mustsõstralehtede kujutise- foonil tantsib Tiina Ollesk oma tohutult pikkade lahtiste juustega justkui kõikide elavate esiema (Eeva) maagilist soolotantsu. Ent tegelikkus on halastamatu - kõik tõmbavad selga läbipaistvad kombinesoonid, mis katavad terve keha ja kõik, igaüks justkui oma mullis, jätkavad oma teekonda. Ja inimeste näod kaovad, muutuvad pikseliteks ja sulanduvad tantsijate taustal oleval ekraanil......Единственный зарубежный коллектив, которому удалось приехать на фестиваль – эстонский «Fine5 Dance theatre» обратился к другой больной теме. Основой спектакля стали размышления о пандемии, которая круто изменила весь мир. Время будто остановилось. Она подчинила всех новым законам, которые сходны своими подавляющими действиями на законы военного времени, и все это на фоне общей напряженной политической обстановки в мире. При этом никто не представляет истинного положения вещей, ведь все СМИ и интернет-пространство закидывает нас фэйковыми новостями и встает вопрос – как сохранить себя в таком фальшивом мире. Именно об этом спектакль «FN» («Fake news»). Видеозаписи рефлексий танцовщиков, собранные ими в период самоизоляции, похожие на самоуговоры («как быстро люди привыкли», «а так все хорошо, позитивненько», «начинаем разминку на диване») «цементируют» композицию постановки. Огораживающая лента, скомканная и закинутая в зал, становится метафорой «вброса информации», и в пластике танцовщиков мы читаем тревожное любопытство, нетерпение, страх, желание оградить от нее ближнего. Но природа человека такова, что он никогда не перестанет наступать на грабли, и эта сцена повторится. Некоторые, «накачавшись» новостями, с неистовостью отдаются идеям, и эпизод под аудиозапись китайского военного парада очень убедительно это показал – гуманизация насилия, его оправдание и эстетизация зла как неизбежности становятся нормой. И все-таки есть надежда на «исцеление», если обратиться к сущности природы человека, его истинному предназначению, высшей любви – подсказывает нам чудесный фрагмент спектакля, где на фоне единственного цветного видео с распускающимися листочками смородины Тийна Оллеск с длинными распущенными волосами исполняет как будто первозданный магический танец праматери всех живущих Евы. Но действительность неумолима. Все надевают прозрачные, с ног до головы закрывающие комбинезоны, и каждый, как в отдельном мыльном пузыре, продолжает свой путь. Вот только лица на видео постепенно распадаются на пиксели и исчезают в ряби экрана...

Anna Galayda (Moskva) kirjutab ajalehes "Rossiiskaja Gazeta" 16.12.2021 "Tsirkus ja Vene kosmos.Milliseks kujunes kaasaegse tantsu festival Na Grani." ("Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"")https://rg.ru/2021/12/16/cirk-i-russkij-kosmos-kakim-byl-festival-sovremennogo-tanca-na-grani.html?fbclid=IwAR27riYk_GxVMhp3X08m3C8-nUlGzrQrbbYJM9f7w3MYaEWCMyqxf2AMnHw
FN-ist : "Eesti teatri "FN" peidab endas abreviatuuri "fake news" ist.  See on lavastus, mis alguses  tekiutab surutise oma monokroomselt haiglasliku valge värvigamma ja kontrastsete must-valgete videotega, milles tantsijad sõnalisi monolloge esitavad, siis aga tungib sellesse sisse puhkeva sõstrapõõsa ere värv videopildis samaaegselt Tiina Olleski ilmumisega lavale. Renee Nõmmiku lavastus on loodud 5 tantsijaga interneti teel pandeemia ajal, kuid juba augustis avas see Diana Vishneva festivali Moskvas.  Ja sellest ajast alates on lavastus plastilistes detailides selgeks "joondunud", pannes meid mõtlema selle üle, kui kiiresti muutub praegune maailm ja kui kiiresti see loobub iseenda väärtustest, mis enne näisid kindlalt juurdununa." 

Ekaterina Vasenina (Moskva) teeb 23.detsembril 2021 ilmunud artiklis " Krepost Uralskogo Tantsa"/"Uraali tantsu kindlus" ülevaate festivali Na Grani esinenud teatrite ja koreograafide töödest.http://dozado.ru/na-grani-2021/?fbclid=IwAR3kgHNecn5V8T7fTyN4M5pVRd5zmwdp3BEpioAROhh-A847iNeZVL1Hcb4

"Tantsuteater Fine5 Eestist suutis läbi murda kõigist piirangutest ja tõketest ning näitas festivalil lavastuse "FN" esietendust. "Fake News" on sellest, kuidas me piinleme informatsiooniajastu võrgus ja sellest, et ainult jõudes looduse lihtsuse ja elutarkuse tasemeni, suudame ellu jääda, pugedes mustsõstra põõsa lehtede järk-järgulise avanemise jälgimisse varakevadel, taludes isolatsiooniperioodi veidrusi ja keeldudes uudiste tarbimisest."

X