“Minu Eesti Kodu” – koostöö Rakvere Ukraina seltsi kooriga.

2022/23 hooaeg oli teistmoodi. Teatril oli tähtpäev: täitus 30 tegevusaastat, mida märgistavad kaks uuslavastust; oli täiesti uusi tegevusi, näiteks teenusedisaini koolitusprojekt, mis viis meid kokku Rakvere Ukraina seltsi ja kooriga “Barvinok”. Neile viisime Pagulasabi MTÜ poolt toetatud programmi raames Rakveres läbi liikumise töötubasid ja andsime etenduse Anija mõisas.

Kevadel aitasime läbi viia ukraina koori kohtumisi Eestis elavate väikerahvaste loomekollektiividega ja neid tegevusi toetas Integratsiooni Sihtasutus ja Rahvakultuuri Keskus. Meie jaoks oli tähtis, et selle projekti tegevused olid ukrainlaste endi väljaöeldus soovid. Hea meel, et oleme oma professionaalse kultuurikorralduse kogemusega aidanud sidustada kultuuriruumi ja üks kogukond on saanud täide viia oma unistuse. Samas saime vastu palju sõpru ning inspiratsiooni.

Siin fotol on mõnusalt palju rahvast koos - meenutus 23.aprillil toimunud kultuuride päevast Rakvere Kultuurkeskuses.

23.aprill seltside päev "Minu Kodu - Eesti" Rakvere Kultuurikeskuses, kus kohtusid ja esitlesid lugusid oma kultuurist läbi tantsuliikumise ja laulu rahvatantsuansambel "Tarvanpää" (Rakvere), ukraina lauluansambel "Barvinok" (Rakvere), tantsuansambel "Kolor" (Tallinn), meeskoor "Velö" (Põlva), tantsustuudio "Arkida" (Tallinn), valgevene ansambel "Ljanok" (Tallinn), vene kultuuriselts "Zarjanka" (Kunda), laulustuudio "Gorlitsa" (Tallinn), naiskoor "Madara" (Põlva), ukraina ansambel "Javir" (Sillamäe).

Kultuurikeskuse saalis kella 14-17 toimunud esitlustel osales kokku ligi 100 inimest. Avamisel pidas sissejuhatava kõne Rakvere abilinnapea Kert Karus. Lisaks kohtumistele ja kontsert-esitlustele oli üles seatud ukraina käsitöömeistrite loomingu näitus ning osalejaid kostitati ukraina köögi maitseelamustega. Suupistete aeg andis võimaluse suhtlemiseks, arvamuste vahetamiseks ja kontaktide loomiseks. Kogu suure töö eest tuleb esile tõsta ürituse korraldajat naiskoor "Barvinoki" ja projekti juhti Maria Gavrelyki.

See ettevõtmine oli meie jaoks tähtis, sest ukraina selts ise sai kujundada sellise ürituse, mis neid endid huvitab - kutsuda endale külla setod ja teiste Eestis elavate rahvuskultuuride elava kultuuri kandjad ning tutvustada neile unikaalset seto kutuuri, traditsioone ja laulumänge. Nad arvavad, te selline mitmekesisus ainult rikastab Eestit ja loob õdusa tunde koos olemisele.

Rahvuskultuuride päeva toetus lisaks ka Rakvere Vallavalitsus, võimaldades tasuta ruumikasutuse Rakvere Kultuurikeskuses.

10.-11.juuni tegime ühise rännaku Setomaale, kus meid võttis vastu Põlva setode selts. Päevase ringkäiguga mööda Setomaad seletas lahti selle kandi ajaloo, kultuuri ja tavad Aarne Leima. Kuigi mitmed vaimsed paigad jäid piiride tõttu füüsiliselt külastamata sai paljutki selgemaks, kuidas see kant on ennast identifitseerinud ja oma riiki kandnud, mis ukrainlaste jaoks andis võimaluse tõmmata paraleele oma kodu lugudega. Saime näha kuidas elatakse tänapäeval Setomaa taludes, kuidas valmistatakse sõira ja seepi ning tantsitakse-lauldakse igapäevategevuste saateks. Ringsõidu ajal toimusid mitmetes taludes spontaansed ülesastumised, mis tõid elevust nii talude külalistele, majarahvale kui ka ukrainlastele.

Hetked setod ja ukrainlased lauldes Setomaa Sõirapäeva avatud talude üritustel https://www.instagram.com/p/CtUTfgUrn5y/

Sõit Setomaale ja sealsed tegevused said teoks tänu Integratsiooni Sihtasutuse toetusele.

X