Meedia kajastused

Trupp on lähtunud lapsepõlvemälestuste lahtirääkimisest, aga lapsi ei etendata - neid kasutatakse fragmentidena, tekstiandmisega on tööd tehtud, see mõjub orgaaniliselt. Tugevam on kohatine laul ja ühine helifooniloomine. Siin leiab trupp ühise hingamise samamoodi nagu liikumises ja pakub totaalset akti. Pole palju tantsuteatrit, kus tantsijad teevad ise endale saatvat heli - antud juhul aga on, mistõttu põimuvad liikumine ning heli omavahel. Soololaulu varieeritakse ülejäänud trupi aktiivse liikumisega või ühisheli esiplaanile tõstetud liikumisetteastetega.

Peeter Sauter, 12.12.2018, err.ee
https://kultuur.err.ee/884577/arvustus-voitluslikud-konfrontatsioonid-ekstaatilised-huiked-ja-meditatsioonid

Ballets like Swan Lake are famous for a grand finale of never ending pirouettes performed by a spinning soloist. Generations puts an athletic twist on that concept, with a determined dancer seemingly obligated to repeat an endless number of back walkovers (I lost count after 35) until she is finally released by the support of another partner. The final poses of represent a fitting array of familial relationships, with a one couple intimately embracing, a trio sprawled comfortably across each other on the floor, and one stone-faced couple sitting tensely on the sofa, neither touching or interacting with each other. Generations and families come in all different shapes and sizes and this performance captures that essence brilliantly.

Auburn Scallon, 10.10.2018, kultuur.info
https://blogi.kultuur.info/en/auburn-scallon-about-fine5-dance-theatres-generations/

"Kahe teatri ühislavastuses puudutati kuud, puudutati mind ja puudutatakse kindlasti kõiki, kes vaatama lähevad."

"Noored peategelased armastavad tantsida. Üks leiab selles vabadust ja õpetab tantsu teisele. Koos nendega liikus lavastus ühest tantsust teiseni. Selline rütmi ja liikumisega lavastus on Rakvere teatris värskendav vaheldus. Ilus  sõna- ja tantsuteatri liit. Osavalt kombineerides segunesid näitlejad, tantsutrupi liikmed ning teatri administratiivse poole töötajad, vastavalt võimetele ja võimalustele liikusid nad koos, üldpilti ergastades, läbi laval kulgeva loo."

Piret Saul-Gorodilov, Virumaa Teataja, 20. 04.2018

90ndatest jutustav ühislavastus korjab poeesiast pakatades kokku kusagil hõljuvad vibratsioonid ja sõlmib need lillesidemega kokku.

Lavastuses kajastuv suur ühiskondlike ja sotsiaalsete tõuke- ning tõmbejõudude ümbermängimine on tegelastele kätte andnud erinevad kaardid, mida nad püüavad oma parema äranägemise järgi kasutada.

... Üht-teist leidus lavastuses ka tantsu kõrgpilotaaži austajatele, näiteks selles numbris, mis jutustas ööklubis ekslevast Nelest. Siin vajutas gaasi mõnuga põhja Fine5 tantsijate nelik Olga Privis, Helen Reitsnik, Richard Beljohin ja Simo Kruusement, kes demonstreerisid muljetavaldavat kiirust, täpsust ja voolavust.

Tõnu Lilleorg, err.ee , 17.04.2018
https://kultuur.err.ee/821643/arvustus-tosine-murgel-rakveres
X