News

“FINE5 kutsub külla”: Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet

25.märtsil kell 19.00 toimub Sakala 3 teatrimajas etendusõhtu sarjast „Fine5 kutsub külla“. Õhtu külaliseks on Giorgi Aleksidze Tbilisi Contemporary Ballet Gruusiast. Õhtu juhatab sisse Fine5 Tantsuteatri lühilavastus "QUARTETS" (kor. Rosanna Gamson, USA), et seejärel nautida Gruusia külaliste lavastust "DOVIN, DOVEN, DOVLI..."

Read more

2024 kevade lavastus “Võimu võim” avab võimu kinesteetilise kogemusena.

Ükskõik, kuidas võimu ei püüaks määratleda, see hüpnotiseerib, peibutab ja ka hirmutab meid. Tavaliselt seostub see poliitika ja sõjakunstiga, kuid võim puudutab inimese maailmas olemist tervikuna ja igaüht meist eraldi. Hukatuslik võib olla võimu mõju inimesele ja ühe inimese võim teise inimese üle. Võim võib inimest ülendada ja edasi viia, aga ka pimestada.
Võim...

Read more

“The Days Project” Tallinnas

“The Days”/“Päevad” on inglise koreograafi Theo Clinkardi ja soome tantsijate Maria Nurmela ja Ville Oinoneni ühistöös valminud lavastus, mis. kutsub kohtuma kahe erakordse tantsijaisiksusega: Nurmela ja Oinonen on tunnustatud tantsijad/koreograafid, kes enne "The Days" projekti polnud koostööd teinud. Lavastuse põhiteemaks on mehe ja naise vahelised suhted - soov leida vaimne ja füüsiline kommunikatsioon,...

Read more

Pärnu valgusteatri festival “ÖÖvalgel” avas inimese ja maailma suhet.

28.-30.september toimus Pärnu "ÖÖvalgel" festival, kuhu olid kaasatud Fine5 Tantsuteatri loomingulised jõud. Kogu festivali kunstiline ülesehitus toimus Tiina Olleski ja Renee Nõmmiku kaasabil, koreograafidena aitasid kaasa Olga Privis ja Simo Kruusement ning tantsijatena osalesid erinevatel lavadel Tiina Ollesk, Endro Roosimäe, Helen Reitsnik, Laura Kvelstein, Simo Kruusemet, Dmitri Kruus ja Kristofer Hamburg.

Fitness-ooper “Telefon”

2023 Tartu Linna Päeva raames loodud ja etendatud G.C.Menotti lühiooper "Telefon" (ehk armastuse kolmnurk) on lavastatud eksperimentaalses võtmes, et humoorikalt osutada maailma nutiseadmete sõltuvusele ja igavese füüsilise heaolu ihalusele. Lisaks nimetatud lühiooperile on lavastuse muusikaks kasutatud ka sama helilooja 3.klaverikontsert, mis koos moodustavad imelise kokkukõla. Heliteos on kirjutatud tegelikult telegrammide saatmise ajastul,...

Read more

Toimus I Suvesessioon

23.-24.juuli viisime läbi esimese Fine5 tantsupraktikutele suunatud suvise tantsukunsti loomesessiooni Dirhamis, milles sai osaleda 14 huvilist. Eesmärgiks oli uues keskkonnas teravdada kõigi meelete tähelepanu keha- ja aegruumis toimuvale, teadvustada keha süvakihtide kaasamist liikumistegevuses, uurida koreograafilise liikumismaterjali kujunemise protsessi ning selle sõltumist keskkonnast. Lisaks kõik see, mis kuulub kvaliteet-aja juurde: tervislik toitumine ja intellektuaalsed...

Read more

“Minu Eesti Kodu” – koostöö Rakvere Ukraina seltsi kooriga.

2022/23 hooaeg oli teistmoodi. Teatril oli tähtpäev: täitus 30 tegevusaastat, mida märgistavad kaks uuslavastust; oli täiesti uusi tegevusi, näiteks teenusedisaini koolitusprojekt, mis viis meid kokku Rakvere Ukraina seltsi ja kooriga “Barvinok”. Neile viisime Pagulasabi MTÜ poolt toetatud programmi raames Rakveres läbi liikumise töötubasid ja andsime etenduse Anija mõisas.

X