Tantsukunstnike sessioon uuris piire ja piiritlemist

Projekt "BET through 45+ dancers "  huvitus 21.-29.märts toimunud hübriidsel töösessioonil piiri mõistest 21.sajandil. See praeguse aja üks paratamatuid võtmesõnu on meid teineteisest eraldanud ja killustanud, samas piiride panek selles pealesunnitud situatsioonis on meile ka andnud kaitse. Piir ei ole ainult joon kahe üksuse vahel - piir on ka vaimne eraldatus, millest edasi minna on kas raske või võimatu; piir on keha ja keskkonna vahel, sisse- ja väljahingamise võimekusel; piir on tulemise ja minemise vahel, kas olla või mitte olla vahel. Kuid piiri ei ole globaalse ja kohaliku mõtlemise ja käitumise vahel - kõik mõjutab kõike.

Borders. Breathing. Being. Birth. Boring.

"BET" on lühend sõnadest Body, Experience, Time (Keha, Kogemus, Aeg), mis tähistavad erinevatest kultuurikeskkondadest pärit 45+ tantsukunstnike loomekogemusi, uurimisteemasid, aktuaalseid küsimusi ja ideid, mida ühiskonnas laiemalt jadaga ja millele vastuseid otsida. Kuna tantsukunst on paljudes riikides ennekõike noorte tegevusväljaks, soovivad selles projektis osalejad astuda dialoogi ühiskonnaga tantsu kui elukestva kunsti väärtustamisel ja vastavate arusaamade laiendamisel. Partnerid: Stellaris Dansteater (Norra), Party (Läti).

Glass Borders. Borders sessioon märts 2021 - Ramona Galkina, Vilnis Birins, Olga Zitluhina.

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

X