Somaatilise kehatöö seminar „Dissolving bodymind borders” (2011)

Järjest rohkem on jõutud arusaamisele, et teadvustades terviklikku sidet keha ja meele vahel aitame kaasa samas ka loomingulisuse ja väljendusrikkuse arengule. Ligi 30 aastat on tantsuhariduses kasutatud terminit „somaatiline“ – esmakordselt formuleerituna Thomas Hanna poolt – mis tulenedes kreekakeelsest sõnast „soma“ vaatleb dünaamiliselt ajas ja ruumis eksisteerivat elavat keha. Vastavalt tema teooriale tähendab see oma keha tundma õppimist, kus keha vaadeldakse seestpoolt väljapoole, „mina“ vormis. Somaatilise õpingu puhul viidatakse liigutuse teadlikkusele, mis läheb lahku range distsipliiniga ja suure lihaspingega füüsilisest treeningust. Antud lähenemine põhineb keha märguannete nagu hingamise, raskusjõu, lihaspinge, muutused skeletis, kontakti kuulamisel. Antud hariduse peamised teemad on kasvamise ja arenemise protsessis eneseteadlikkuse, enesekontrolli ja tahte rakendamine. Tähelepanu on sellel, kuidas keha ennast tunneb ning mis vastandub „kuidas keha mehaaniliselt toimib“ õpetusele. Selle asemel, et püüda esitada "õige" või "korrektne" liigutus, õpivad tantsijad liikuma kuulates sisemist allikat ning lubama selleks endale piisavalt aega.

30.juuni kuni 10.juuli 2011 Prantsusmaal Nizza Ülikooli juures toimunud seminaril „Dissolving Body-Mind Borders“ käsitleti erinevate somaatiliste kehatehnikate mõju nii elukutselistele tantsijatele kui ka esmakordselt praktiseerijate kehatööle. Seminarist võttis osa 26 erinevas vanuses ja erineva tegevusvaldkonna esindajat, kes 10 päeva jooksul õppisid ja praktiseerisid Alexanderi tehnika (õppejõud Maret Mursa, Eesti), Feldenkrais tehnika ( Ramona Galkina, Läti), Body Control Pilatese (Danguole Venslavice, Leedu), Gyrokinesise (Deborah Maceo, Taani- Brasiilia), Exercises for Sensory Awareness (Kristen Hveding, Norra), Balletbodylogic (Annemarie Autere, Prantsusmaa) ja Different layers of Fascia (Andree Raynaud, Prantsusmaa) põhitõdesid. Seminari raames etendus ka Fine5 Tantsuteatri esituses tantsulavastus „Neli Vaadet“ (koreograafia ja esitus Tiina Ollesk, Rene Nõmmik; lavastus Maret Mursa).
Projekti korraldaja: Annemarie Autier (Prantsusmaa)
Finantseerija: EL elukestva õppe programm „Gryndtvig“
Rohkem informatsiooni seminarist >>
Tunnetuslik tugevus edendab tantsija võimet liigutusi sisemiselt ise juhtida ja saavutada enesekontroll (st enda juhendamine kasutamata välist abi nagu seda on õpetaja, peegel). Õppides liikuma teatud stiilis õpetame me end tegelikult käituma ja tajuma teatud lihastöö mustris. See viib meie kehad piiranguteni, kuna me ohjeldame end nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Elu jooksul õpitakse oma tundeid talitsema: psühho-füüsiline reageering. Keha kaitsemehhanism on lõigata ära meid tunnetest, et meid kaitsta. Kuid see kaitse mõjutab meid sedasi, et muudab meie keha kangeks ja tundetuks. (allikas Glenna Batson „Somatic Studies and Dance“ www.DanceEducation.org).

X