Toimus CAPE NETWORK tantsuõppekavade koostöö Riias.

TLÜ BFM õppejõud Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik ning koreograafia magistriõppe tudengid viisid 9.-13. mai Riias läbi Läti Kultuuriakadeemia (LKA) ja TLÜ BFM koostööprojekti. Projekti raames töötasid Eesti koreograafia õppekava tudengid Aneta Varts, Birgit Orulaid, Sandra Põld ja David Truusa Läti kaasaegse tantsu õppekava tudengitega, luues nädalase tööprotsessi tulemusena tervikliku lühilavastuse 12-le Läti tantsijale. Suurepäraselt kokku kõlav tervik loodi tudengite individuaalsetest liikumisuurimusest erinevate kompositsioonivõtete kasutamisega. Koostööprojekt toimus aine Loomeprotsess II raames, mida juhendas Renee Nõmmik. Tiina Ollesk andis Läti tudengitele kaasaegse tantsu tehnika tunnid ja kaasjuhendas tudengite tööd Lätis. Lisaks loomeprotsessile osalesid meie tudengid ka LKA õppejõu Ilze Zirina juhendatud kontaktimprovisatsiooni töötoas.

Intensiivne tööprotsess õpetas noortele koreograafidele, kuidas limiteeritud ajaressursi tingimustes professionaalses töökeskkonnas lühilavastust koos luua. Tööle Lätis eelnes põhjalik ettevalmistus kodus, et võõras keskkonnas ja kultuuriruumis oma lavastusideid selgelt ja läbimõeldult edastada. Igalt osalejalt nõudis see protsess head meeskonnatööd, planeerimist ja organiseerimist ning ühise vastutuse võtmist.

Küpsus ja kindlus – need võiks olla iseloomustavad sõnad meie tudengite töö kohta. Läti tudengite tagasiside põhjal meeldis neile, et külaliskoreograafid olid nende eakaaslased, samuti toonitasid Läti tudengid, et neile oli õpetlik jälgida meie tudengite töövõtteid ja täpset töö planeerimist.

Kohtumine toimus Cooperative Arts Pedagogy and Enviroment CAPE NORDPLUS koostöövõrgustiku raames, mille juhtülikool on Turu Ülikooli Kunstide Akadeemia (juhtiv õppejõud David Yoken) ja mille eesmärgiks on toetada tudengite oskusi kunstide pedagoogika ja keskkonnatundlike teemade seostamisel.

X