Monthly Archives: mai 2008

Ihu märgid: Tantsulava semiootika ja fenomenoloogia kohtumispaigana

Kehaline kohalolu on igasuguse tähenduslikkuse eeltingimuseks, sellal kui meie kehalised aistingud on juba tähendustatud varasemate kultuuriliste kogemuste poolt. Käesoleva artikli peamine eesmärk on vaadelda Tartu–Moskva koolkonna, iseäranis Juri Lotmani ideid ning panna need tantsima Merleau-Ponty ning tema järgijate mõtetega, kasutades seejuures Fine5 Tantsuteatri lavastust Panus (Bet 2005) teoreetiliste arutluste tantsulavana. Leenu Nigu, 2008 Read more

Koreoloogiline perspektiiv tantsuvaatlemise meetodina Fine5 Tantsuteatri näitel (Kertu Käämbre bakalaureusetöö, TÜ teatriteaduse õppetool, juhendaja Luule Epner)

Tantsukunst on väga kehaline ning füüsiline kunstiliik. Ühegi tantsustiili viljelemise puhul ei saa keha olemasolust mööda vaadata. See, mida keha teeb ning mida kehale lisatud on, oleneb juba stiilist, kontekstist, koreograafist ja kunstilisest kujutusvõimest. Kirjanduse materjaliks on keel. Julgen väita, et tantsu materjaliks on keha. Nii nagu on kirjanduse eripäradest lähtuvaid meetodeid selle uurimiseks, on ka...
Read more

Fine5 Tantsuteater 1997-2007(Hanna Ernitsa bakalaureusetöö, TÜ)

Minu bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade Fine 5 Tantsuteatrist 1997. aastast kuni 2007. aastani. Alates 1997. aastast on toimunud teatris suur muutus: viieliikmelisest trupist – Oleg Ostanin, René Nõmmik, Anu Ruusmaa, Tiina Ollesk ja Katrin Laur – jäid alles  René Nõmmik ja Tiina Ollesk. Kahe koreograafi eestvedamisel tegutseb tantsuteater püsivalt tänapäevani. Töö alguses selgitan Fine...
Read more
X