Tutvumine somaatiliste meetoditega

Toimus kehatervise, õpetamismeetodite ja somaatiliste praktikate alane kohtumine
Euroopa kohtus Nizzas somaatiliste meetodite ja praktikate õpitoas. Õpitoa „Dissolving Bodymind Borders“  korraldas kompanii Ariel de Villefranche-sur-Mer koostöös Nizza Humanitaarteaduskonnaga. Seda toetas Euroopa Haridusagentuuri Prantsusmaa haru Grundtvigi programm.
10-päevase intensiivse õpitoa jooksul juuli kahel esimesel nädalal uurisid 27 inimest 14 EL riigist erinevaid somaatilisi meetodeid ja praktikaid. Õpituba kaasas kõiki vanuse- (21-70-aastased) ja inimgruppe (sh puudega inimesi, tantsijaid, sportlasi, näitlejaid, pensioniealisi, töötuid), eesmärgiga luua keskkond kogemuste vahetamiseks, jagamiseks ja õppimiseks.
Peale iga meetodi põgusat tutvustamist rakendati neid praktikas, et leida need, mis igaühele kõige paremini sobivad. Erinevaid meetodeid võrreldes tekkis viljakas pinnas loovateks ja innovaatilisteks kehatervist puudutavateks teadmisteks ning emotsioonideks.
Nagu Grundtvigi programm ette näeb, leidsid ka õpetajad Eestist, Lätist ja Leedust, samuti Nizzas resideeruv fastsia-terapeut Andrée Raynaud ja BalletBodyLogic asutaja ja kompanii Ariel de Villefranche-sur-Mer juht ja koreograaf Annemari Autere, end õpiolukorrast, kuna õpitoa üheks eesmärgiks oligi leida ja võrrelda erinevusi ja sarnasusi, mida väga hästi väljendab ka Maret Mursa (Aleksanderi tehnika õpetaja Tallinnas, Eestis): „Me otsime kõik sisemist liini, skeleti paiknemist, mis tagab keha tasakaalu juba enne igasugust kehalist tegevust“.
Kuid see õpituba ei olnud pühendatud vaid tööle ja keha avastamisele. Programmis oli ka hariduslik meelelahutus Chagalli ja Matisse’i muuseumide külastamise näol  ning ka üks tantsuetendus. Fine5 Tantsuteater Eestist esitles oma viimast tööd „Neli vaadet“. Fine5 on Eesti esimene ja tuntuim kaasaegse tantsu kompanii. Alates 1997. aastast on Fine5 loomingu taga Rene Nõmmik ja Tiina Ollesk. Aastate jooksul on nad loonud üle 40 lavastuse. „Neli vaadet“ sündis koostöös Maret Mursaga.
Lava on kahele suurepärasele tantsijale hüppelauaks, kust nad oma saatust ellu viivad: rullub lahti duo, mille mitmetahulisus ja täiuslik harmoonia pälvivad publiku imetluse.  Sellise täpse ilu saavutamiseks kulus tõenäoliselt väga palju töötunde. Ruumi läbitakse ja täidetakse uskumatu kiirusega. Järsud eraldumised, lahkuminekud, tasakaalutus, ning siis kooskõla, äraleppimine... See kehakeel annab publikule eksimatult edasi kõik emotsioonid. Murtudvalged pehmed ja liikuvad kostüümid rõhutavad liikumiste ja pauside ulatust. See oli maiuspala, mis kroonis õpitubade jooksul tehtud töö kvaliteeti.
Paule Stoppa, Annemari Autere
„Le Patriote“, 2289, 19-25 august 2011

X