Lavastus “Panus” etendus Peterburis (2007)

9.novembril 2007 esitas Fine 5 Tantsuteater lavastuse „Panus” Peterburi Baltisky Dom väikeses saalis. Esinemine toimus Tallinna linna kultuuriprogrammi „Tallinna kohtumised Peterburis” raames, mis tutvustas Eesti etnograafiat, jazzmuusikat, G.Otsale pühendatud galakontserti, näitust „Tallinn - Reval gravüüridel” ja presenteeris Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna 2011. Delegatsiooni kuulusid ka Tallinna tervishoiutöötajad ning kõrgkoolide esindajad, kes osalesid Peterburi kolleegidega teemakohastel ühisseminaridel. Fine5 Tantsuteatri esinemise ettevalmistust, esitust ja vastuvõtmist jälgisid läbi kaamera kohalikud noored dokumentalistid keskusest „Kannon Dance”. Valmiv dokumentaalfilm uurib kultuuriruumide erinevusi, selle mõju loomingule ja loovisikute koostööd kajastavaid protsesse tantsuteatri näite varal. 2008. aasta novembris toimuvad Peterburi kultuuripäevad Tallinnas, mille raames on lisaks teistele sündmustele oodata ka „Kannon Dance Company” esinemist Tallinnas.

X